קורס מלא בסטטיסטיקה למדעי החברה + מרתון

קורס מלא בסטטיסטיקה א + מרתון (30111 - 2024ב)

קורס מלא בסטטיסטיקה למדעי החברה + מרתון

  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור 1 – לומדים טכלס! מושגי יסוד, מדדי מרכז, היסטוגרמה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – מדדי פיזור, רבעונים, מאון, השפעות על מדדים
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – התפלגות נורמלית
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – התפלגות נורמלית – פתרון ממן 14 (מומלץ לפני לראות 30 דקות ראשונות של שיעור 3)
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – מדדי קשר וקו רגרסייה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – פתרון ממן 16 2024א (מכיל עוד שני טענות נוספות)
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 7 – הסתברות חלק א. ריבוע קסם, תלות וזרות בין מאורעות
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – הסתברות חלק ב. עצים
  155 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  פתרון ממן 19 2024א
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 9 – משתנה מקרי ובינומי.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון סטטיסטיקה א – חלק א
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון סטטיסטיקה א – חלק ב
  185 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מתרון סטטיסטיקה א – חלק ג
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן