מרתון לומדים תכלס במערכות לינאריות דינאמיות

אוניברסיטת אריאל

מרתון לומדים תכלס במערכות לינאריות דינאמיות

  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1730 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1580 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1500 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1630 דקות
  שיעור 1 – הקדמה ובנייה של ALU שונים (שאלות ממבחנים)
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  מרתון 1,2,3 (המרתונים יופיעו בחשבון עד שלוש שעות מרגע הקנייה)
  400 דקות ,מורה: רומן גלגור
  200 ש”ח
  מרתון בוחן אמצע חלק א (לרכישת כל מרתון בוחן אמצע מספיק לרכוש חלק זה)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון בוחן אמצע חלק ב
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון בוחן אמצע חלק ג
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון מבחן סוף במבנה מחשבים (8 שעות)
  480 דקות ,מורה:
  80 ש”ח
  מרתון פיזיקה 1 חלק 1,2,3,4 (ללא הקורס המלא)
  550 דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  מרתון חלק 1 – קדימה מתחילים. קינמטיקה, זריקות, עקמומיות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק א – ניתוח אותות
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון חלק ב. ניתוח מערכות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון אלמ (3 חלקי המרתון)
  470 דקות ,מורה:
  215 ש”ח
  שיעור 1 – אנליזה וקטורית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – משפט דיברגנס, סטוקס ואינטגרלים
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 3 – אלקטרוסטטיקה. שדה חשמלי ופוטנציאל
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 4 – שדה חשמלי במוליכים ובעיות שפה בקרטזיות
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 5 – שדה חשמלי במוליכים ובעיות שפה בגליליות וכדוריות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 6 -שיטת התמונות (images)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 7 – שדה חשמלי בחומר: דיפול חשמלי,קיטוב ותנאי שפה (עבודה 4)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 8 – אנרגייה אלקטרוסטטית, כוחות בחומרים מבודדים (עבודה 4). מגנטוסטטיקה (עד חוק ביוסבר כולל)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 -מגנטוסטטיקה, חומרים מגנטיים ותנאי שפה
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 המשך- תרגול מגנטוסטטיקה
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 10 – אלקטרודינמיקה. אנרגייה מגנטית. משוואות מקסוול ווקטור פוינטינג ומשוואת גלים.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 11 – מעבר גלים בתווכים שונים. פגיעה, העברה והחזרה של גלים
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק א
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק ב
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון מערכות ספרתיות (חלקים א, ב, ג) ללא הקורס המלא
  510 דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  שיעור 1 – מושגי יסוד במלמ, מלמ טהור ומסומם, משוואת הניטרליות
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – זרמי סחיפה, זרמי דיפוזייה והארה
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – תרגילים נוספים בזרמי דיפוזיה
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 3 – מצבים, פסי אנרגיה ורמת פרמי
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 4 – דיודה חלק א: מבוא, צומת מדרגה, פסי אנרגיה
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 5 – דיודה חלק ב: זרמים, דיודה ארוכה, קצרה ופריצה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 6 – דיודה חלק ג: דיודה באות קטן
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 7 – קבל MOS חלק א
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 8 – קבל MOS (תרגול נוסף). טרנזיסטור MOSFET
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 – טרנזיסטור BJT
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק א – פרקי מבוא ודיודה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב – דיודה המשך וקבל MOS
  135 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג – תוספות: שאלות כלליות על דיודות, טרנזיסטור MOSFET ו BJT
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 חלק א – מבוא וכתיבת תוכניות בסיסיות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון חלק א,ב,ג,ד. שלמו 199 במקום 360 ש”ח
  דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  שיעור מבוא – מבוא למעגלים, ניתוח מעגלים טוריים, מקביליים ומעורבים
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 1 – מעגל טורי, מקבילי, מעורב, קירכהוף, סופרפוזיצייה ותבנין
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  שיעור 2 – המשך תבנין, נורטון וקבלים
  195 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק א – תרגילים במתח ישר (סליל וקבל)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ב – מגברי שרת ופאזורים
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ג – אותות, פונקציות תמסורת ובודה מסדר ראשון
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ד – בודה מסדר שני ותוספות
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון מלד חלק א – שאלות עם משוואות נתונות
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון מלד חלק ב – ניתוח מעגלים, תגובה לתדר.
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון מלד חלק ג – מערכות בזמן בדיד
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  תגבור התמרות לפלס ולאגברה לינארית
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  30 ש”ח
  מרתון חלק א כולל הסבר מפורט בכל נושא
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 חלק ב – תרגול נוסף
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – תנאים (if-else)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 חלק א – לולאות
  175 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 חלק ב – תרגול נוסף בלולאות
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 חלק ג – תרגול נוסף בלולאות. פתרון עבודה 1 משנים קודמות
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 3 חלק ד – תרגול נוסף בלולאות. פתרון עבודה 2 משנים קודמות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 4 – תווים ומספרים אקראיים
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 חלק א – פונקציות
  115 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 חלק ב – תרגול נוסף. פתרון עבודה 3 משנים קודמות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 6 חלק א – מערכים חד מימדיים
  125 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 חלק ב- מערכים דו מימדיים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 חלק ג – מחלקת (ספרייה) string
  דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 חלק ד – פתרון עבודה 4 משנים קודמות
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 7 חלק א – מצביעים
  105 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 חלק ב – מצביעים והקצאות זכרון
  95 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – קבצים
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – פתרון עבודה 5 משנים קודמות
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון מבוא לתכנות (התקיים בזום)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  80 ש”ח
  מרתון במבוא לתכנות
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  שיעור 1 – מבוא למעגלים. ניתוח מעגלים טוריים, מקבילים ומעורבים.
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  מרתון חלק ב כולל הסברים מפורטים בכל נושא
  200 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 0 – חזרה כללית על שיטות אינטגרצייה
  95 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – מושגי יסוד ומשוואה להפרדת משתנים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – משוואה הומוגנית
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – משוואה לינארית וברנולי
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – משוואה מדוייקת
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – בעיות מילוליות הנפתרות ע”י מדר(ראו תוספות 23.11.22)
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – משוואה מסדר שני הניתנת להורדת סדר
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – משוואה לינארית מסדר שני עם מקדמים קבועים הומוגנית ולא הומוגנית
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – משוואה לינארית מסדר שני עם מקדמים קבועים. וריאציית הפרמטר
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – שיטת ורונסקיאן ונוסחת ליוביל
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – משוואת אויילר
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – פתרון מדר באמצעות טורים
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – פתרון מדר בשיטת פרובניוס ומשוואת בסל
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 13 – מערכת משוואות דיפרנציאליות הומגנית ואי הומוגנית
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 14 – משפט קיום ויחידות של ואינטגרלים סימטריים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 15 – יציבות
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון 1 – משוואות מסדר ראשון
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 2 – פתרון משוואות מסדר שני ומעלה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  1. גלים – יסודות חלק א
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  2. גלים – יסודות חלק ב (ראו קבצים מצורפים עם חלק מפתרונות עבודה 1)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  3. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק א (רמה מתקדמת)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  4. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק ב (רמה מתקדמת)
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  5. אפקט פוטואלקטרי (מצורף קובץ פתרונות לחלק גדול מתרגילי עבודה 2)
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  6. אפקט קומפטון
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  7. מודל האטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  8. מרתון אפקטים ומודל אטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  9. עקרון דה ברויי ואי וודאות. משוואות שרדינגר לחלקיק בבור פוטנציאל אינסופי.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  10. מיני מרתון חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  11. בור פוטנציאל סופי. חצי אינסופי ודלתא (שיעור כבד יחסית)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  12. מדרגת פוטנציאל ומחסום פוטנציאל. תופעת המנהור. מקדמי העברה והחזרה ותופעת
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  13. אוסילטור הרמוני
  135 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  טיפים בפתרון משוואת שרדינגר מכל סוג
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  14. מרתון חלקיק בפוטנציאל
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  15. אטום מימן מהיבט קוונטי ושרדינגר תלת מימדי
  125 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  16. תנע זוויתי ואופרטורים קוונטים
  135 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  17. מספרים קוונטים, תנע זוויתי, משפט בלוך, פנינג קרונינג(אין צורך ב 2024) + ספין
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  18. מרתון תנע. אופרטורים ופוטנציאל מחזורי + פתרון מועד א 2023
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק א – מעברי בסיס, קודים ופעולות בין מספרים + שיטות לניחוש פתרונות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ב – פעולות על פונקציות ורכיבים + איך לנחש פתרון נכון כמעט עם אפס ידע!
  200 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ג – מערכות סדרתיות
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות מקוון חלק א (אנא וודאו כי חלק ב גם מופיע)
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון ספרתיות מקוון חלק ב
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מיני מרתון 10 – זכרונות ROM
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 9 – דיאגרמת מצבים, סוגי מערכות ומרוצים + שני תרגילי מבחן מ 2022
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 8 – צמצום מצבים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 7 – שאלות מיוחדות שעלולות להופיע
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 6 – טבלת מצבים, ערעור ופונקציות ערעור
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – תכנון מערכות עקיבה
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – מערכות עקיבה ודלגלגים
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 5 – mux, demux, coder and decoder (ראה קובץ מצורף עם עוד תרגיל)
  115 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – mux, demux, coder and decoder
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 4 – מחברים ומחסרים
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – מחברים, מחסרים ומשווים
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 3 – אלגברה בוליאנית, צמצום פונקציות ואופרטור אוניברסלי
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – מפות קרנו
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – מימוש פונקציות ומערכות ע”י טבלת אמת וצמצום
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – אלגברה בוליאנית
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – שערים לוגים
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 2 – פעולות בין מספרים, קודים ושיטת המשלים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – שיטת המשלים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – קודים
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – פעולות בין מספרים
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 1 – שאלות ממבחנים במעברי בסיס
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – מעברי בסיס
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון חלק 2 – חוקי ניוטון, כוח גרר, אנרגיה ותנועה מעגלית
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 3 – תנע, גוף קשיח ומומנטים חלק א
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 4 – תנע, גוף קשיח, מומנטים ותנועה הרמונית חלק ב
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  תוספות מחזור 2023ב (חשמל)
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 1 – וקטורים מהבסיס ועד תרגילי עבודה
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – קינמטיקה. מהירות ותאוצה קבועה.
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – זריקות ותנועה במישור. כולל תאוצה משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – משוואות דיפרנציאליות (רק מה שצריך) ותאוצה משתנה
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – חוקי ניוטון חלק א (תאוריה ויישומים)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – חוקי ניוטון חלק ב + כוח גרר
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – הכוח האלסטי קפיץ
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – עבודה ואנרגיה
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – תנועה מעגלית ועקמומיות
  125 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – תנע קווי ומתקף
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – גוף קשיח ומומנטים. תנועה עם ציר סיבוב קבוע
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – גוף קשיח, מומנטים ותנע זוויתי. תנועה עם ציר סיבוב משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 13 – תנועה הרמונית פשוטה ומרוסנת
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 14 – כבידה. שימו לב! לא מופיע בכל סלבוס
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  נספח1: שיטות גזירה
  100 דקות ,מורה:
  30 ש”ח
  נספח2 : אינטגרלים ושיטות אינטגרצייה
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  30 ש”ח
  מרתון חלק א – שאלה 1
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב – שאלה 2
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג – שאלה 3
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מבוא 1 – חוק קולון
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  מבוא 2 – שדה חשמלי של מטען נקודתי
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 3 – תנועת מטענים בשדה חשמלי אחיד
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 4 – חוק גאוס, שדה חשמלי של תיל, לוח ועוד
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 5 – אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ועבודה
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – חוק קולון ושדה חשמלי. חובה לצפות לפני השיעור במבוא 1,2
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – חוק גאוס, אנרגיה ופוטנציאל. חובה לצפות לפני השיעור במכינה 3,4,5
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – סיכום של בניית כל האינטגרלים החשובים למבחן
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – קבלים
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – נגדים, אנרגיה והספק
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – מעגלי זרם ישר
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 7 – תופעות מעבר במעגלי RC
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – תנועת מטענים בשדה מגנטי
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – שאלות ממבחן במגנטיות (נושאי שיעור 8)
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – חוק אמפר וביו סבר
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – השראות אלקטרומגנטית (חוק פארדי ולנץ) + מיני מרתון
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – מעגלי RL, LC, RLC (ראו קובץ מצורף)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון 1 – שאלות ממבחנים בשדה חשמלי, חוק קולון, חוק גאוס, פוטנציאל ואנרגיה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 2 – נגדים, קבלים, מעגלי זרם ישר ו RC
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 3 – מגנטיות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון פיזיקה 2 חלק א (קיץ)
  דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון פיזיקה 2 – חלק ב (קיץ)
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – ניתוח מעגלים בשיטת קירכהוף, הרכבה. כא”מ
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 3 – מגברי שרת
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 4 – שיטת הרכבה, מתחי צמתים, זרמי חוגים, תבנין ונורטון
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 5 – מקורות תלויים ותבנין
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 6 – קבלים (מעגלי סדר ראשון)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 7 – סלילים (מעגלי סדר ראשון)
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק א
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק ב. תגובה למדרגה, אקספוננט והלם
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק ג. תגובה להלם
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 9 – פאזורים חלק א. תרגילי בסיס להבנה
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 9 חלק ב. תרגילי פאזורים מעבודה ומתח RMS
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 10 – מסננים ומעגלי תהודה
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 11 – הספקים במעגלי AC
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 12 – רשתות זוגיים
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מרתון בחשמל חלק א – מתחילת החומר ועד סדר שני
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון בחשמל חלק ב – מפאזורים ועד סוף החומר (יש קובץ מצורף)
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון שהתקיים בזום חלק ב (בונוס)
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון שהתקיים בזום חלק א (בונוס)
  135 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 – התכנסות והתבדרות אינטגרלים(כולל שאלות ממבחנים)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מרתון הסתברות כל ארבעת החלקים(יופיע בחשבון עד 3 שעות לאחר הרכישה)
  דקות ,מורה:
  150 ש”ח
  שיעור 2 – התבדרות והתכנסות של טורי מספרים(כולל שאלות ממבחנים)
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 3 – טורי חזקות ומקלורן (כולל שאלות ממבחנים)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 4 – נגזרות חלקיות, סתומות, גרדיאנט ונגזרת כיוונית (כולל שאלות ממבחנים)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 5 – נקודות חשודות בלי ועם אילוצים (כולל שאלות ממבחנים)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 6 – אינטגרלים כפולים והחלפת סדר אינטגרציה(כולל שאלות ממבחנים)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 7 – החלפת משתנים ע”י יעקוביאן באינטגרל כפול
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – קורדינטות פולריות באינטגרל כפול
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 9 – אינטגרל משולש וקורדינטות כדוריות (כולל שאלות ממבחנים)
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 10 – אינטגרל קווי (כולל שאלות ממבחנים)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 11 – אנליזה וקטורית
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  טורי פורייה
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  תוספות : חישוב מרכז מסה וקרובים עם אינטגרלים (לוודא עם נלמד בסלבוס) + ועוד
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מרתון אינפי 2 (זום)
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון אינפי 2 – אינטגרלים וטורים
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  40 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק א
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ב
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ג (לינק מצורף לסטטיסטיקה מתחת לסרטון)
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ד – מרתון + פתרון מבחן מהתחלה ועד הסוף
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 : אקסיומות והסתברות מותנית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 2 : קומבינטוריקה כולל שאלות ממבחנים
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 3 : משתנה בדיד, התפלגות בינומית, גאומטרית ובינומית שלילית
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 4 : התפלגות פואסון והיפרגאומטרית
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 5 : משתנה מקרי רציף והתפלגות נורמלית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 6 : משפט הגבול המרכזי וקירוב בינומי לנורמלי
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 7 : רווח בר סמך לתוחלת ופרופורצייה
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 8 : התפלגות מעריכית, ארלנג וויבול
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן