קורסים

אוניברסיטת אריאל

פיזיקה 3 גלים ופיזיקה מודרנית

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1730 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1500 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1630 דקות
  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1580 דקות
  1. גלים – יסודות חלק א
  115 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  2. גלים – יסודות חלק ב
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  3. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק א (רמה מתקדמת)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  4. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק ב (רמה מתקדמת)
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  5. אפקט פוטואלקטרי
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  6. אפקט קומפטון
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  7. מודל האטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  8. מרתון אפקטים ומודל אטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  9. עקרון דה ברויי ואי וודאות. משוואות שרדינגר לחלקיק בבור פוטנציאל אינסופי.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  10. מיני מרתון חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  11. בור פוטנציאל סופי. חצי אינסופי ודלתא (שיעור כבד יחסית)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  12. מדרגת פוטנציאל ומחסום פוטנציאל. תופעת המנהור. מקדמי העברה והחזרה ותופעת
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  13. אוסילטור הרמוני
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  14. מרתון חלקיק בפוטנציאל
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  15. אטום מימן מהיבט קוונטי
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  16. תנע זוויתי ואופרטורים קוונטים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  17. פוטנציאלים מחזוריים(שיעור תאורטי) – משפט בלוך וקרונינג פנינג
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  18. מרתון תנע. אופרטורים ופוטנציאל מחזורי
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ד – שאלות מובחרות להנדסת חשמל (בקרוב)
  דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון מערכות ספרתיות (חלקים א, ב, ג) ללא הקורס המלא
  510 דקות ,מורה: רומן גלגור
  220 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק א – מעברי בסיס, קודים ופעולות בין מספרים + שיטות לניחוש פתרונות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ב – פעולות על פונקציות ורכיבים + איך לנחש פתרון נכון כמעט עם אפס ידע!
  200 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ג – מערכות סדרתיות
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מיני מרתון 10 – זכרונות ROM
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 9 – דיאגרמת מצבים, סוגי מערכות ומרוצים + שני תרגילי מבחן מ 2022
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 8 – צמצום מצבים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 7 – שאלות מיוחדות שעלולות להופיע
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 6 – טבלת מצבים, ערעור ופונקציות ערעור
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – תכנון מערכות עקיבה
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – מערכות עקיבה ודלגלגים
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 5 – mux, demux, coder and decoder (ראה קובץ מצורף עם עוד תרגיל)
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – mux, demux, coder and decoder
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 4 – מחברים ומחסרים
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – מחברים, מחסרים ומשווים
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 3 – אלגברה בוליאנית, צמצום פונקציות ואופרטור אוניברסלי
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – מפות קרנו
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – מימוש פונקציות ומערכות ע”י טבלת אמת וצמצום
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – אלגברה בוליאנית
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – שערים לוגים
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 2 – פעולות בין מספרים, קודים ושיטת המשלים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – שיטת המשלים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – קודים
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – פעולות בין מספרים
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 1 – שאלות ממבחנים במעברי בסיס
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – מעברי בסיס
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון פיזיקה 1 חלק 1,2,3,4 (ללא הקורס המלא)
  550 דקות ,מורה: רומן גלגור
  200 ש”ח
  מרתון חלק 1 – קדימה מתחילים. קינמטיקה, זריקות, עקמומיות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 2 – חוקי ניוטון, כוח גרר, אנרגיה ותנועה מעגלית
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 3 – תנע, גוף קשיח ומומנטים חלק א
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 4 – תנע, גוף קשיח, מומנטים ותנועה הרמונית חלק ב
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 – וקטורים
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – קינמטיקה. מהירות ותאוצה קבועה.
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – זריקות ותנועה במישור. כולל תאוצה משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – משוואות דיפרנציאליות (רק מה שצריך) ותאוצה משתנה
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – חוקי ניוטון חלק א (תאוריה ויישומים)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – חוקי ניוטון חלק ב + כוח גרר
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – הכוח האלסטי קפיץ
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – עבודה ואנרגיה
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – תנועה מעגלית ועקמומיות
  125 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – תנע קווי ומתקף
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – גוף קשיח ומומנטים. תנועה עם ציר סיבוב קבוע
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – גוף קשיח, מומנטים ותנע זוויתי. תנועה עם ציר סיבוב משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 13 – תנועה הרמונית פשוטה ומרוסנת
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 14 – כבידה. שימו לב! לא מופיע בכל סלבוס
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  פותרים תרגילים במומנטים. 25.5 19:00-20:00
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מבוא לגוף קשיח ומומנטים(סרטון הדגמה קצר)
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  מרתון חלק א – שאלה 1
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב – שאלה 2
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג – שאלה 3
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 1,2,3 (המרתונים יופיעו בחשבון עד שלוש שעות מרגע הקנייה)
  400 דקות ,מורה: רומן גלגור
  200 ש”ח
  מבוא 1 – חוק קולון
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  מבוא 2 – שדה חשמלי של מטען נקודתי
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 3 – תנועת מטענים בשדה חשמלי אחיד
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 4 – חוק גאוס, שדה חשמלי של תיל, לוח ועוד
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מבוא 5 – אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ועבודה
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – חוק קולון ושדה חשמלי. חובה לצפות לפני השיעור במבוא 1,2
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – חוק גאוס, אנרגיה ופוטנציאל. חובה לצפות לפני השיעור במכינה 3,4,5
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – סיכום של בניית כל האינטגרלים החשובים למבחן
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – קבלים
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – נגדים, אנרגיה והספק
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – מעגלי זרם ישר
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 7 – תופעות מעבר במעגלי RC
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – תנועת מטענים בשדה מגנטי
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – שאלות ממבחן במגנטיות (נושאי שיעור 8)
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – חוק אמפר וביו סבר
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – השראות אלקטרומגנטית (חוק פארדי ולנץ) + מיני מרתון
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – מעגלי RL, LC, RLC (ראו קובץ מצורף)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון 1 – שאלות ממבחנים בשדה חשמלי, חוק קולון, חוק גאוס, פוטנציאל ואנרגיה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 2 – נגדים, קבלים, מעגלי זרם ישר ו RC
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 3 – מגנטיות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 – מבוא למעגלים. ניתוח מעגלים טוריים, מקבילים ומעורבים.
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – ניתוח מעגלים בשיטת קירכהוף, הרכבה. כא”מ
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 3 – מגברי שרת
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 4 – שיטת הרכבה, מתחי צמתים, זרמי חוגים, תבנין ונורטון
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 5 – מקורות תלויים
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 6 – קבלים (מעגלי סדר ראשון)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 7 – סלילים (מעגלי סדר ראשון)
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק א
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק ב. תגובה למדרגה, אקספוננט והלם
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – מעגלי סדר שני חלק ג. תגובה להלם
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 9 – פאזורים חלק א. תרגילי בסיס להבנה
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 9 חלק ב. תרגילי פאזורים מעבודה ומתח RMS
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 10 – מסננים ומעגלי תהודה
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 11 – הספקים במעגלי AC
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 12 – רשתות זוגיים
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מרתון בחשמל חלק א – מתחילת החומר ועד סדר שני
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון בחשמל חלק ב – מפאזורים ועד סוף החומר
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור פסח בזום (מתחי צמתים, תבנין, מגברי שרת)
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון חלק א
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק א כולל הסבר מפורט בכל נושא
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב כולל הסברים מפורטים בכל נושא
  200 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 – התכנסות והתבדרות אינטגרלים(כולל שאלות ממבחנים)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 2 – התבדרות והתכנסות של טורי מספרים(כולל שאלות ממבחנים)
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 3 – טורי חזקות ומקלורן (כולל שאלות ממבחנים)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 4 – נגזרות חלקיות, סתומות, גרדיאנט ונגזרת כיוונית (כולל שאלות ממבחנים)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 5 – נקודות חשודות בלי ועם אילוצים (כולל שאלות ממבחנים)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 6 – אינטגרלים כפולים והחלפת סדר אינטגרציה(כולל שאלות ממבחנים)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 7 – החלפת משתנים ע”י יעקוביאן באינטגרל כפול
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – קורדינטות פולריות באינטגרל כפול
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 9 – אינטגרל משולש וקורדינטות כדוריות (כולל שאלות ממבחנים)
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 10 – אינטגרל קווי (כולל שאלות ממבחנים)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 11 – אנליזה וקטורית
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  טורי פורייה
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק א
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ב
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ג (לינק מצורף לסטטיסטיקה מתחת לסרטון)
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 : אקסיומות והסתברות מותנית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 2 : קומבינטוריקה כולל שאלות ממבחנים
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 3 : משתנה בדיד, התפלגות בינומית, גאומטרית ובינומית שלילית
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 4 : התפלגות פואסון והיפרגאומטרית
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 5 : משתנה מקרי רציף והתפלגות נורמלית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 6 : משפט הגבול המרכזי וקירוב בינומי לנורמלי
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 7 : רווח בר סמך לתוחלת ופרופורצייה
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 8 : התפלגות מעריכית, ארלנג וויבול
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח