סיכום כל התכנים של הקורס עם פתרונות מלאים לכל תרגילי החוברת + מרתון לאזרחית

הסתברות לאזרחית + מרתון

סיכום כל התכנים של הקורס עם פתרונות מלאים לכל תרגילי החוברת + מרתון לאזרחית

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: 1500 דקות
  מרתון הסתברות כל ארבעת החלקים(יופיע בחשבון עד 3 שעות לאחר הרכישה)
  דקות ,מורה:
  150 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק א
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ב
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון הסתברות חלק ג (לינק מצורף לסטטיסטיקה מתחת לסרטון)
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 1 : אקסיומות והסתברות מותנית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 2 : קומבינטוריקה כולל שאלות ממבחנים
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 3 : משתנה בדיד, התפלגות בינומית, גאומטרית ובינומית שלילית
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 4 : התפלגות פואסון והיפרגאומטרית
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 5 : משתנה מקרי רציף והתפלגות נורמלית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 6 : משפט הגבול המרכזי וקירוב בינומי לנורמלי
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  שיעור 7 : רווח בר סמך לתוחלת ופרופורצייה
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן