מדר להנדסת חשמל + מרתון

מדר לחשמל + מרתון

מדר להנדסת חשמל + מרתון

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור 0 – חזרה כללית על שיטות אינטגרצייה
  95 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – מושגי יסוד ומשוואה להפרדת משתנים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – משוואה הומוגנית
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – משוואה לינארית וברנולי
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – משוואה מדוייקת
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – בעיות מילוליות הנפתרות ע”י מדר(ראו תוספות 23.11.22)
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – משוואה מסדר שני הניתנת להורדת סדר
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – משוואה לינארית מסדר שני עם מקדמים קבועים הומוגנית ולא הומוגנית
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  שיעור 8 – משוואה לינארית מסדר שני עם מקדמים קבועים. וריאציית הפרמטר
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – שיטת ורונסקיאן ונוסחת ליוביל
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – משוואת אויילר
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – פתרון מדר באמצעות טורים
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – פתרון מדר בשיטת פרובניוס ומשוואת בסל
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 13 – מערכת משוואות דיפרנציאליות הומגנית ואי הומוגנית
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 14 – משפט קיום ויחידות של ואינטגרלים סימטריים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 15 – יציבות
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מרתון 1 – משוואות מסדר ראשון
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון 2 – פתרון משוואות מסדר שני ומעלה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן