מלמ – מוליכים למחצה.

מלמ + מרתון (מוליכים למחצה)

מלמ – מוליכים למחצה.

  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  שיעור 1 – מושגי יסוד במלמ, מלמ טהור ומסומם, משוואת הניטרליות
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – זרמי סחיפה, זרמי דיפוזייה והארה
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – תרגילים נוספים בזרמי דיפוזיה
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 3 – מצבים, פסי אנרגיה ורמת פרמי
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 4 – דיודה חלק א: מבוא, צומת מדרגה, פסי אנרגיה
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 5 – דיודה חלק ב: זרמים, דיודה ארוכה, קצרה ופריצה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 6 – דיודה חלק ג: דיודה באות קטן
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 7 – קבל MOS חלק א
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 8 – קבל MOS (תרגול נוסף). טרנזיסטור MOSFET
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 – טרנזיסטור BJT
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק א – פרקי מבוא ודיודה
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ב – דיודה המשך וקבל MOS
  135 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג – תוספות: שאלות כלליות על דיודות, טרנזיסטור MOSFET ו BJT
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן