קורס מערכות ספרתיות המלא

מערכות ספרתיות לחשמל + מרתון

קורס מערכות ספרתיות המלא

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  מרתון מערכות ספרתיות (חלקים א, ב, ג) ללא הקורס המלא
  510 דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק א – מעברי בסיס, קודים ופעולות בין מספרים + שיטות לניחוש פתרונות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ב – פעולות על פונקציות ורכיבים + איך לנחש פתרון נכון כמעט עם אפס ידע!
  200 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות חלק ג – מערכות סדרתיות
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון ספרתיות מקוון חלק א (אנא וודאו כי חלק ב גם מופיע)
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון ספרתיות מקוון חלק ב
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מיני מרתון 10 – זכרונות ROM
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 9 – דיאגרמת מצבים, סוגי מערכות ומרוצים + שני תרגילי מבחן מ 2022
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 8 – צמצום מצבים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 7 – שאלות מיוחדות שעלולות להופיע
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 6 – טבלת מצבים, ערעור ופונקציות ערעור
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – תכנון מערכות עקיבה
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – מערכות עקיבה ודלגלגים
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 5 – mux, demux, coder and decoder (ראה קובץ מצורף עם עוד תרגיל)
  115 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – mux, demux, coder and decoder
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 4 – מחברים ומחסרים
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – מחברים, מחסרים ומשווים
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 3 – אלגברה בוליאנית, צמצום פונקציות ואופרטור אוניברסלי
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – מפות קרנו
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – מימוש פונקציות ומערכות ע”י טבלת אמת וצמצום
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – אלגברה בוליאנית
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – שערים לוגים
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 2 – פעולות בין מספרים, קודים ושיטת המשלים
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – שיטת המשלים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – קודים
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 2 – פעולות בין מספרים
  85 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  מיני מרתון 1 – שאלות ממבחנים במעברי בסיס
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 1 – מעברי בסיס
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
דילוג לתוכן