קורס פיזיקה 1 להנדסת חשמל (מעודכן 2023 סמסטר ב)

פיזיקה 1 להנדסת חשמל + מרתון

קורס פיזיקה 1 להנדסת חשמל (מעודכן 2023 סמסטר ב)

  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  מרתון פיזיקה 1 חלק 1,2,3,4 (ללא הקורס המלא)
  550 דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  מרתון חלק 1 – קדימה מתחילים. קינמטיקה, זריקות, עקמומיות
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 2 – חוקי ניוטון, כוח גרר, אנרגיה ותנועה מעגלית
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 3 – תנע, גוף קשיח ומומנטים חלק א
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק 4 – תנע, גוף קשיח, מומנטים ותנועה הרמונית חלק ב
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  תוספות מחזור 2023ב (חשמל)
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 1 – וקטורים מהבסיס ועד תרגילי עבודה
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 2 – קינמטיקה. מהירות ותאוצה קבועה.
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 3 – זריקות ותנועה במישור. כולל תאוצה משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 4 – משוואות דיפרנציאליות (רק מה שצריך) ותאוצה משתנה
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 5 – חוקי ניוטון חלק א (תאוריה ויישומים)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 6 – חוקי ניוטון חלק ב + כוח גרר
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 7 – הכוח האלסטי קפיץ
  40 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 8 – עבודה ואנרגיה
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 9 – תנועה מעגלית ועקמומיות
  125 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 10 – תנע קווי ומתקף
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 11 – גוף קשיח ומומנטים. תנועה עם ציר סיבוב קבוע
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 12 – גוף קשיח, מומנטים ותנע זוויתי. תנועה עם ציר סיבוב משתנה
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 13 – תנועה הרמונית פשוטה ומרוסנת
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  שיעור 14 – כבידה. שימו לב! לא מופיע בכל סלבוס
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  נספח1: שיטות גזירה
  100 דקות ,מורה:
  30 ש”ח
  נספח2 : אינטגרלים ושיטות אינטגרצייה
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  30 ש”ח
דילוג לתוכן