קורסים

פיזיקה 3 להנדסת חשמל + מרתון

פיזיקה 3 גלים ופיזיקה מודרנית

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  1. גלים – יסודות חלק א
  115 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  2. גלים – יסודות חלק ב
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  3. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק א (רמה מתקדמת)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  4. מרתון גלים עם הסברים מפורטים חלק ב (רמה מתקדמת)
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  5. אפקט פוטואלקטרי
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  6. אפקט קומפטון
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  7. מודל האטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  8. מרתון אפקטים ומודל אטום
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  9. עקרון דה ברויי ואי וודאות. משוואות שרדינגר לחלקיק בבור פוטנציאל אינסופי.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  10. מיני מרתון חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי
  35 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  11. בור פוטנציאל סופי. חצי אינסופי ודלתא (שיעור כבד יחסית)
  110 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  12. מדרגת פוטנציאל ומחסום פוטנציאל. תופעת המנהור. מקדמי העברה והחזרה ותופעת
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  13. אוסילטור הרמוני
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  14. מרתון חלקיק בפוטנציאל
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  15. אטום מימן מהיבט קוונטי
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  16. תנע זוויתי ואופרטורים קוונטים
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  17. פוטנציאלים מחזוריים(שיעור תאורטי) – משפט בלוך וקרונינג פנינג
  45 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  18. מרתון תנע. אופרטורים ופוטנציאל מחזורי
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח