שדות אלקטרומגנטיים (לומדים תכלס)

אלמ + מרתון (שדות)

שדות אלקטרומגנטיים (לומדים תכלס)

  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  מרתון אלמ (3 חלקי המרתון)
  470 דקות ,מורה:
  215 ש”ח
  שיעור 1 – אנליזה וקטורית
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 2 – משפט דיברגנס, סטוקס ואינטגרלים
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 3 – אלקטרוסטטיקה. שדה חשמלי ופוטנציאל
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 4 – שדה חשמלי במוליכים ובעיות שפה בקרטזיות
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 5 – שדה חשמלי במוליכים ובעיות שפה בגליליות וכדוריות
  130 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 6 -שיטת התמונות (images)
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 7 – שדה חשמלי בחומר: דיפול חשמלי,קיטוב ותנאי שפה (עבודה 4)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 8 – אנרגייה אלקטרוסטטית, כוחות בחומרים מבודדים (עבודה 4). מגנטוסטטיקה (עד חוק ביוסבר כולל)
  190 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 -מגנטוסטטיקה, חומרים מגנטיים ותנאי שפה
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 9 המשך- תרגול מגנטוסטטיקה
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 10 – אלקטרודינמיקה. אנרגייה מגנטית. משוואות מקסוול ווקטור פוינטינג ומשוואת גלים.
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  שיעור 11 – מעבר גלים בתווכים שונים. פגיעה, העברה והחזרה של גלים
  150 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק א
  170 דקות ,מורה: רומן גלגור
  60 ש”ח
  מרתון חלק ב
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
  מרתון חלק ג
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  100 ש”ח
דילוג לתוכן