שיעורים בהנדסת חשמל למכונות

מרתון בהנדסת חשמל למכונות

שיעורים בהנדסת חשמל למכונות

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור
  זמן: דקות
  מרתון חלק א,ב,ג,ד. שלמו 199 במקום 360 ש”ח
  דקות ,מורה: רומן גלגור
  199 ש”ח
  שיעור מבוא – מבוא למעגלים, ניתוח מעגלים טוריים, מקביליים ומעורבים
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  שיעור 1 – מעגל טורי, מקבילי, מעורב, קירכהוף, סופרפוזיצייה ותבנין
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  שיעור 2 – המשך תבנין, נורטון וקבלים
  195 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק א – תרגילים במתח ישר (סליל וקבל)
  160 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ב – מגברי שרת ופאזורים
  140 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ג – אותות, פונקציות תמסורת ובודה מסדר ראשון
  180 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
  מרתון חלק ד – בודה מסדר שני ותוספות
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  90 ש”ח
דילוג לתוכן