קורסים

מערכות ספרתיות למדעי מחשב

קורס ממוקד להכנה למבחן ועבודות בית. נבנה בלעדי לסלבוס של תל חי. שימו לב, בקורס זה אין אסמבלי!!!!!!!

  שיעור דוגמא חינם
  שיעור דוגמא חינם
  שם המורה: רומן גלגור. לשעבר מתרגל מצטיין בתל חי
  זמן: 1190 דקות
  29 . FSM ומכונות מצבים ממבחנים (שיעור מקוון)
  120 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  28. שיעור מקוון במעבד + שאלת תכנון ממבחנים
  100 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  27. תכנון מונים ואוגרי הזזה ב cedar (לפעמים אוגרי הזזה אינם מופיעים במבחן)
  80 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  26 . בניית מערכות עם זכרונות ומונים ב cedar (שאלות ממבחנים)
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  25. זכרונות ram, rom ו – tristate
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  24. תכנון מערכות עקיבה, מונים ומערכות כלליות
  55 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  23. מבוא לתכנון התנהגותי וגלגלגים
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  22 . מפענח decoder
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  21. תרגול מרבבים כולל שאלות מראיונות עבודה
  65 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  20. multiplexer and decoder
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  19 . משווה כולל שאלות מראיונות עבודה
  60 דקות ,מורה: רומן גלגור
  70 ש”ח
  18 . צרופי ברירה dont care
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  17 . מחבר מלא FA, מחבר למחצה HA
  90 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  16. מפות קרנו
  70 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  15. שערי nand ו nor ושערים אוניברסליים
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  14 . שיטת משלים ל – 2
  50 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  13. חוקי דה מורגן
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  12. תכנון מערכות צרופיות
  25 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  11. מימוש פונקציות מצומצמות בטבלת אמת ו cedar
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  10. תרשים גלים בסימולטור cedar
  10 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  9. מימוש מערכת ע”י שערים לוגים
  10 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  8. שערים לוגים וסימולטור ה cedar חלק ב
  10 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  7. שערים לוגים וסימולטור cedar חלק א
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  0 ש”ח
  6. parity bit
  10 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  5. צופן BCD, ASCII, GRAY
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  4. פעולות אריתמטיות בין בסיסי ספרה
  20 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  3. סימולטור ה cedar
  10 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  2 . מעברי בסיס חשובים למבחן
  30 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח
  1. מבוא למערכות ספרתיות
  15 דקות ,מורה: רומן גלגור
  50 ש”ח