מרתון 1 – שאלות ממבחנים בשדה חשמלי, חוק קולון, חוק גאוס, פוטנציאל ואנרגיה

100.00

דילוג לתוכן