קורסים

שיעור 11 – גוף קשיח ומומנטים. תנועה עם ציר סיבוב קבוע

50.00