קורסים

11. מימוש פונקציות מצומצמות בטבלת אמת ו cedar

50.00