אריאל טפירו, הנדסה אזרחית אריאל

רומן אתה אומן על!!!!! בזכות הסרטונים עברתי את כל הקורסים. ממצב שאני במילואים חצי סמסטר ולא היתי בחצי מההרצאות קיבלתי 93 במשוואות דיפרנציאליות ו 92 בהסתברות!!!! אתה מלך!!!